Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Godišnji odmor nakon komplikacija i porodiljnog

Ostala sam trudna u prosincu 2018. godine. U 2019. sam radila samo jedan dan, jer sam išla na bolovanje, potom na komplikacije te porodiljni. Rodila sam 26. rujna 2019. Imam li pravo na godišnji za 2019. i 2020. godinu?

 povratak na posao i pravo na godišnji odmor nakon porodiljnog

Prije svega ističemo kako je odredbom članka važećeg 76. Zakona o radu propisano je da svaki radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u svakoj kalendarskoj godini. Ukoliko godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora nije iskorišten zbog korištenja prava na rodiljni i roditeljski dopust, sukladno članku 84. Zakona o radu, radnik ga ima pravo iskoristiti po povratku na rad, odnosno do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Ako poslodavac nije omogućio radniku korištenje godišnjeg odmora do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine ili ga radnik nije mogao koristiti jer se kasnije vratio na rad, u tom slučaju radnik isti ima pravo iskoristiti godišnji odmor do kraja godine u kojoj se vratio na rad.

Dakle, pod pretpostavkom da se s rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta na rad vraćate do kraja ove godine (npr. u rujnu 2020.) u tom slučaju imate pravo iskoristiti godišnji odmor za 2019.g. do kraja ove godine (poslodavac vam to mora omogućiti), a godišnji odmor za 2020.g. najkasnije do 30.6.2021. godine.

S druge strane, ako bi se na posao s rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta vratili početkom iduće godine (npr. u veljači 2021.), tada prema našem mišljenju ne bi ostvarili pravo na godišnji odmor za 2019., nego isključivo pravo godišnji odmor za 2020.g., a koji u tom slučaju imate pravo iskoristiti do 30.6.2021.g.

Zaključno, naglašavamo da drugačije, odnosno još povoljnije odredbe za radnika mogu biti propisane drugim izvorima prava (npr. kolektivni ugovor, pravilnik o radu i sl.).

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Shutterstock

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije