Pitanje:

Dijete mi je zbog stresa i zlostavljanja u školi dobilo šećer tip 1 (stresni šećer), sada je na dva inzulina. Dijete je osigurano. Imam li prvo na naknadu od osiguranja?

Odgovor:

Roditelji imaju pravo tražiti naknadu štete za ozljede koje je dijete zadobilo za vrijeme boravka u školi. U pravilu su škole osigurane od odgovornosti o čemu je potrebno postaviti upit, a ukoliko takva polica ne postoji za štetu odgovara škola.

Odgovornost proizlazi iz odredbi Zakona o obveznim odnosima, a odnosi se na odgovornost za štetu koju djeca pretrpe dok su pod nadzorom škole ili vrtića. Pravo na odštetu obuhvaća pravo na naknadu štete za povredu prava osobnosti, pravo na tjelesno i duševno zdravlje. Osim neimovinske, može se potraživati i imovinska šteta nastala u konkretnom slučaju.

Nadalje, potrebno je istaknuti kako se krivnja škole pretpostavlja (članak 1045. stavak 2. važećeg Zakona o obveznim odnosima), a teret dokaza je na tim osobama da dokažu da su nadzor obavljale na način na koji su obvezane ili da bi šteta nastala i pri brižljivom obavljanju nadzora.

U konkretnom slučaju, problem je pitanje uzročne veze između djetetove bolesti i događanja u školi koja su do toga dovela. Takvu vezu potrebno je dokazati, pa ako je do stresnog šećera došlo uslijed zlostavljanja kako se u pitanju navodi, to je potrebno dokumentirati. Pored toga, naglašavamo da se polica za koju tvrdite da postoji, a kojom su se djeca osiguravala u školi, u pravilu odnose na tzv. nesretan slučaj za koji postoji pravo na isplatu samo u slučaju trajnog invaliditeta za ozljede koje su taksativno navedene u tablicama osiguranja, dok se bolest u pravilu ne osigurava (potrebno je konkretno utvrditi).

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.