Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pokriva li kasko osiguranje automobila i štetu uslijed potresa?

Mnoge takve police imaju popis rizika koji se isključuju, među kojima je i potres. Ipak, neka osiguravajuća društva najavila su kako će nakon potresa u Zagrebu dobrovoljno pokriti štetu. Kakva je procedura?

Pitanje: oštećen mi je automobil u nedavnom potresu u Zagrebu. Imam kasko osiguranje, ali se bojim da mi osiguravajuće društvo neće isplatiti štetu, jer ga nisam osigurao i od potresa. Što mogu učiniti? 

Odgovor: policom kasko osiguranja osobno vozilo se može osigurati za štetu nastalu uslijed prometne nesreće, a osim tog najčešćeg pokrića, osigurani rizici mogu biti i, primjerice, šteta od vandalizma ili od djelovanja prirodnih sila, kao što su izravno djelovanje groma, pada stijene, klizanja tla i slično.

U uvjetima kasko osiguranja za cestovna vozila, taksativno je u čitavom jednom poglavlju navedeno što nije osigurano, odnosno koji su to isključeni rizici. Najčešći rizici koji se isključuju su, primjerice, šteta na vozilu ako vozilom upravlja vozač pod utjecajem alkohola ili droga, zatim ukoliko je šteta nastala obijesnom vožnjom. No, isključeni rizici iz kasko osiguranja cestovnih vozila mogu biti i štete koje su uzrokovane eksplozivnom napravom bilo koje vrste, kao i štetom nastalom uslijed potresa.

Dakle, ako potres predstavlja isključeni rizik, odnosno nije plaćena dodatna premija za osiguranje od potresa, naknadu za popravak vozila nećete moći ostvariti.

Međutim, dobra je vijest da su neka osiguravajuća društva najavila da će svojim osiguranicima čija su vozila oštećena u potresu u Zagrebu dobrovoljno pokriti štetu po kasko policama (iako je potres u njihovim uvjetima isključen rizik). Navedeno je poslovna odluka osiguravajućih društva prema klijentima koje su kasko osigurali vozila upravo kod njih, a ne kod drugog osiguravajućeg društva, što je svakako poželjna, odgovorna i dugoročno "isplativa“ poslova odluka.

U svakom slučaju i bez obzira na uvjete i potencijalno isključenje rizika od potresa, poželjno je da štetu na vozilu prijavite osiguravajućem društvu kod kojeg imate kasko policu, a navedeno se može učiniti online. Osim samog obrasca, vlasnici vozila uz prijavu trebaju priložiti i dokumentaciju u elektroničkom obliku i to fotografije oštećenog vozila i prometne dozvole.

Zaprimljenu prijavu osiguravajuće društvo evidentira i obrađuje, vrši se procjena nastale štete o čemu se obavještava oštećenik. Visina odštete ovisi o oštećenjima na vozilu, odnosno može li se vozilo popraviti, radi li se o manjim oštećenjima ili o totalnoj šteti kada je popravak vozila ekonomski neisplativ.

U tom slučaju osiguravajuće društvo nudi iznos naknade koji predstavlja razliku između procijenjene vrijednosti takvog vozila (marka, tip i godište) na dan nesreće i vrijednosti ostatka uništenog vozila. Ponuđeni iznos naknade ne predstavlja ekvivalent novčanoj vrijednosti potrebnoj za popravak vozila, ali vlasnik može donijeti odluku da li će tako oštećeno vozilo popravljati u vlastitom aranžmanu ili će oštećeno vozilo u stanju u kojem se nalazi  prodati.

Važno je istaknuti da sukladno stavu Vrhovnog suda Republike Hrvatske zauzetog u odluci poslovni broj Rev-1781/90, kada je utvrđena totalna šteta nakon što je oštećenik popravio vozilo, oštećenik nema pravo zahtijevati isplatu naknade u većem iznosu od onoga što mu pripada po procjeni sudskog vještaka u sudskom postupku izvršenoj za totalnu štetu.

U slučaju totalne štete, iz same police osiguranja proizlazi kakva je novonabavna cijena vozila u trenutku zaključenja police (npr. 2019.g.), pa uzevši u obzir vrijednost spašenih dijelova vozila u iznosu od npr. cca 20% vrijednosti vozila, u takvom slučaju imate pravo na razliku između vrijednosti vozila na dan nesreće i vrijednosti „spašenih dijelova“.

Ako je ponuda osiguravajućeg društva nezadovoljavajuća (npr. osiguranje je utvrdilo da spašeni dijelovi vrijede puno više od tržišne vrijednosti ili je utvrđeno da je vozilo manje vrijedno, nego što je to zaista na tržištu, sve kako bi konačno platilo manju naknadu), na ponudu osiguravajućeg društva se može prigovoriti. Ako osiguravajuće društvo i po podnesenom prigovoru bude odbijalo potpuno nadoknaditi štetu, oštećenik ne mora prihvatiti ponudu osiguravajućeg društva i potpisati izjavu o namirenju ili nagodbu, jer tada neće imati pravnu mogućnost tražiti dodatni iznos u sudskom postupku, nego će se smatrati da je prihvatio ponudu osiguranja. Osiguranje će bez obzira na to prihvati li osiguranik ponudu i potpiše izjavu o namirenju ili nagodbu, isplatiti oštećeniku ono što ono smatra da oštećeniku pripada.

U slučaju da je polica kasko osiguranja vinakulirana u korist banke, tada banka odlučuje da li će se odšteta isplatiti izravno stranci, pa osiguravajuće društvo tijekom obrade predmeta o tome mora dobiti odgovor banke. Navedeno ovisi o dinamici plaćanja kredita, i činjenici da li je kredit redovno plaćan, jer polica kasko osiguranja predstavlja, između ostaloga, osiguranje da će se kredit platiti u cijelosti i u slučaju oštećenog vozila. 

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije

Najpopularnije