Pitanje: čitatelja zanima ima li pravo dobiti naknadu za oštećen osobni automobil i tko odgovara kad se grupa dječaka gađala kamenjem na ulici, te su mu razbili prozor na automobilu, a ne se može sa sigurnošću tvrditi koji od dječaka ga je oštetio.

Odgovor: člankom 1107. st. 4. Zakona o obveznim odnosima je propisano da u slučaju kada je nedvojbeno utvrđeno da je štetu uzrokovala neka od dviju ili više određenih osoba koji su na neki način međusobno povezane, a ne može se utvrditi koja ju je od njih uzrokovala, tada te osobe odgovaraju solidarno.

Primjera radi, za štetu koju je u tučnjavi uzrokovala grupa malodobnih

dječaka solidarno odgovaraju svi njihovi roditelji, obzirom na primjenu

odredaba istog zakona o odgovornosti roditelja za štetu koju prouzroči drugom

njihovo maloljetno dijete, iz članka 1056. ZOO-a, iako je jedan od njih počinio

štetu, jer su u njoj sudjelovali postupajući po zajedničkom planu. Analogni

pristup bi se primijenio i u konkretnom slučaju oštećenog automobila kamenom.

Visina štete utvrđuje se računom popravka ili po procjeni ovlaštenog majstora, ali je popis mogućih oštećenja potrebno obaviti što prije. Najbolje kada se šteta evidentira od strane djelatnika policije prilikom izlaska na očevid. Izvid štete može se učiniti i u osiguravajućem društvu u kojem je oštećena osoba osigurala svoje vozilo, tada se to smatra takozvanom uslužnom procjenom.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.