Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zaštitne mjere protiv obiteljskih nasilnika

Na koje se sve načine možete zaštititi od nasilnika, na pravni način, pročitajte u ovom savjetu

Pitanje: Imam jedno pitanje vezano za razvod braka od roditelja supruga. Živjeli smo skupa u kući koja je u vlasništvu svekrve, oni na jednom katu, a mi smo si drugi kat uredili, no nakon razvoda svekrva se iselila, a svekar završio u zatvoru zbog prijetnje smrću i dugogodišnjeg alkoholizma. S nama je dijete od 5 godina i ne osjećamo se sigurno zbog njega. Svekrva želi ostaviti kuću suprugu, ali mi se bojimo da će se svekar vratiti i praviti probleme, odnosno prijetiti i zlostavljati.

Odgovor:

U slučaju nasilja u obitelji, a sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne novine broj 70/17 126/19, u daljnjem tekstu: „ZZNO“) ovlašteni ste zatražiti izricanje zaštitnih mjera u svrhu sprječavanja nasilja u obitelji, osiguranja zaštite zdravlja i sigurnosti žrtve nasilja u obitelji te radi otklanjanja okolnosti koje pogoduju ili poticajno djeluju na počinjenje prekršaja.

Prema ZZNO, ovlašteni ste zatražiti od suda izricanje zaštitnih mjera: (i) obveznog psihosocijalnog tretmana, (ii) zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji, (iii) udaljenja iz zajedničkog kućanstva te (iv) obveznog liječenja od ovisnosti, kao i zaštitne mjere propisane Prekršajnim zakonom. Obzirom na situaciju, prikladne bi eventualno mogle biti zaštitne mjere zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te zaštitna mjera udaljenja iz zajedničkog kućanstva.

Prva mjera zabrana približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve može se izreći počinitelju nasilja u obitelji ako postoji opasnost da bi počinitelj mogao ponoviti nasilje u obitelji prema žrtvi nasilja. Sud će u odluci odrediti mjesta ili područja te udaljenost ispod koje se počinitelj ne smije približiti žrtvi nasilja u obitelji odnosno zabraniti uznemiravanje ili uhođenje žrtve.

Druga zaštitna mjera, udaljenje iz zajedničkog kućanstva može se izreći počinitelju nasilja u obitelji koji je počinio nasilje prema članu obitelji s kojim živi u kući ako postoji opasnost da bi mogao ponoviti nasilje u obitelji.

Bitno je naglasiti da se izricanje navedenih mjera može zatražiti i bez izricanja kazne odnosno prekršajne sankcije prema počinitelju nasilja u obitelji. Odluku o zatraženim mjerama donosi sud bez odgode, a najkasnije u roku od dvadeset četiri sata od podnošenja prijedloga za izricanje zaštitne mjere. Sud će odluku donijeti nakon saslušanja žrtve i osobe protiv koje se traži izricanje zaštitne mjere. Mjere se ne mogu odrediti u kraćem trajanju od jednog mjeseca niti dulje od dvije godine. Donesenu odluku sud dostavlja nadležnoj policijskoj postaji radi provedbe izrečene zaštitne mjere.

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) iako niste vlasnici nekretnine, nego posjednici i dalje uživate pravnu zaštitu u slučaju da nastupi smetanje posjeda. U slučaju da dođe do smetanja posjeda, ovlašteni ste putem suda zatražiti zaštitu posjeda ili povrat posljednjeg stanja posjeda stvari. Zaštita se ostvaruje putem posjedovne tužbe koja se mora podnijeti sudu u roku od 30 dana od dana kada je tužitelj saznao za smetanje posjeda i počinitelja, no najkasnije u roku od godine dana od dana kada je nastalo smetanje.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije

Najpopularnije