Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uskraćivanje otpremnine i otkaza zbog dugog bolovanja i tjelesnog oštećenja

Može li bolovanje ili nečija ozljeda biti opravdanje za osobno uvjetovani otkaz? U kojim uvjetima se otpremnina ne isplaćuje?

Pitanje: U srpnju 2016. sam zaposlena na određeno u društvu koje se bavi ugostiteljstvom, hotelima i smještajem. Nakon godinu dana, a od srpnja 2017. g. prijavljena sam na neodređeno.

Zbog bolesti (posjedujem Rješenje Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju o 100% tjelesnom oštećenju), poslodavac mi je ponudio osobno uvjetovani otkaz uz obrazloženje da mi ne može ponuditi nikakvo drugo radno mjesto u firmi niti me osposobiti za druge poslove, te da imam prava na naknade s burze. Na moj upit o otpremnini, odgovoreno mi je da oni to ne čine, osim za odlazak u mirovinu.

Ima li mi poslodavac pravo ponuditi izmijenjeni osobno uvjetovani otkaz bez mogućnosti otpremnine, te može li mi općenito na bilo koji način uskratiti otpremninu?

Sporazumni raskid ugovora ne želim prihvaćati, jer ne želim otkaz već mogućnost nastavka rada. Po tome imam li pravo da me poslodavac pošalje medicini rada na procjenu preostale radne sposobnosti i ako da, na temelju čega, tj. je li dovoljno Rješenje o tjelesnom oštećenju od mirovinskog? Može li mi poslodavac otkazati ugovor na neodređeno zbog odlaska na bolovanje (zbog stanja moje bolesti), te gubim li tada pravo na naknadu s bolovanja?

Odgovor: U prvom redu ističemo kako sukladno odredbama Zakona o radu pravo na otpremninu ostvaruje radnik kojemu poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada (radnik nema pravo na otpremninu ako mu se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika). U takvom slučaju, pravo na otpremninu se određuje u iznosu od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. S druge strane, ako je pravilnikom o radu poslodavca, kolektivnim ugovorom, vašim ugovorom o radu, odnosno drugim izvorom prava i obveza propisano za vas povoljnije pravo (npr. otpremnina u iznosu od 2/3 plaće po godini staža ili sl.), tada se takvo povoljnije pravo na vas primjenjuje.

U slučaju osobno uvjetovanog otkaza vaš radni odnos ne bi prestao zbog vaše krivnje, odnosno povreda radnih obveza, pa budući da kod predmetnog poslodavca radite više od dvije godine, u takvom slučaju biste ostvarili pravo na otpremninu.

Pravo na otpremninu vam poslodavac u tom slučaju ne može uskratiti, ali se prava na otpremninu vi možete odreći npr. sporazumom o odricanju od otpremnine, te vam tada poslodavac neće biti obvezan isplatiti otpremninu. Osim toga, važno je imati na umu da u slučaju sklapanja sporazumnog raskida radnog odnosa ne ostvarujete pravo na otpremninu (osim ako drugačije nije navedeno u sporazumnom raskidu), jer nisu ispunjeni uvjeti za nastanak prava na otpremninu propisani odredbama Zakonom o radu.

Što se tiče zdravstvenog stanja, važno je istaknuti da imate pravo tražiti da vas se pošalje na medicinu rada (podnesite pisani zahtjev), te je to poslodavac dužan učiniti, a kako bi se utvrdilo možete li obavljati poslove koje ste do tada obavljali. Međutim, ako se utvrdi da poslove svog radnog mjesta ne možete obavljati, a poslodavac zaista neće imati poslova odgovarajućih vašem zdravstvenom stanju, odnosno poslova koje ćete vi moći obavljati, bit će ovlašten donijeti osobno uvjetovan otkaz, pri čemu će vam biti dužan isplatiti otpremninu i priznati ostala prava sukladno propisu.

Vezano za bolovanje, Zakonom o radu je jasno propisano da privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede nije opravdani razlog za otkaz ugovora o radu, tako da vam zbog same činjenice vašeg odlaska na bolovanje poslodavac ne može otkazati ugovor o radu niti se navedena činjenica može smatrati opravdanim razlogom za otkaz ugovora o radu. Međutim, i u slučaju da odete na bolovanje, poslodavac će pod više opisanim uvjetima biti ovlašten donijeti odluku o osobno uvjetovanom otkazu (ali ne zbog toga što ste na bolovanju, nego jer trajno ne možete obavljati poslove svog radnog mjesta). U takvom slučaju ćete izgubiti pravo na naknadu bolovanja od strane poslodavca, ali možete ostvariti naknade od nadležnih tijela.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti

Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije

Najpopularnije