Pitanje: Zaposlena sam na neodređeno vrijeme, na čuvanje trudnoće sam otišla u prosincu 2017. g., rodila mjesec dana prije očekivanog termina zbog iznenadne bolesti. Cijelo vrijeme koristim rodiljni i trenutno roditeljski dopust koji mi istječe krajem ovog mjeseca srpnja. Imam li pravo (odmah iza roditeljskog dopusta) na neiskorišteni godišnji za 2018. g. i 2019. godinu, te nakon toga otvoriti bolovanje s obzirom na to da zbog bolesti nisam u mogućnosti obavljati svoj posao (do vještačenja o radnoj sposobnosti ili nesposobnosti), te šalje li me na procjenu preostale radne sposobnosti poslodavac kod svog liječnika medicine rada ili se moram obratiti negdje drugdje?

Odgovor: Prije svega važno je istaknuti kako s jedne strane radnik ima pravo na korištenje godišnjeg odmora za svaku kalendarsku godinu, dok s druge strane raspored godišnjih odmora određuje poslodavac prema potrebama rada, sve sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17).

Opće pravilo je da se godišnji odmor koristi u godini za koju je ostvaren, ali zakonodavac ostavlja mogućnost da se godišnji odmor ostvaren u jednoj kalendarskoj godini koristi u kalendarskoj godini koja njoj slijedi. Tako je propisano pravilo da se neiskorišteni dio godišnjeg odmora u trajanju dužem od dva tjedna koja radnik koristi u kalendarskoj godini za koju je ostvario godišnji odmor, radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

Iznimno, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radnik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, dok radnik koji godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, radnik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.

U konkretnom slučaju vi ste cijelu 2018. g. proveli na rodiljnom, odnosno roditeljskom dopustu, pa godišnji odmor za 2018. g. niste mogli iskoristiti u toj godini. Nadalje, godišnji odmor zbog rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta niste mogli iskoristiti niti do 30. 6. 2019. g., tako da vi godišnji odmor iz 2018.g. imate pravo iskoristiti do kraja 2019. g.

Dakle, vi svakako možete tražiti od poslodavca da vam omogući iskoristiti godišnji odmor za 2018. g. i 2019. g. odmah po isteku rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta. Pritom je važno istaknuti da poslodavac nema obvezu odmah vam dozvoliti korištenje godišnjeg odmora, jer poslodavac određuje raspored godišnjih odmora prema potrebama rada, ali vam mora omogućiti da godišnji odmor od 2018.g. iskoristite do kraja 2019. g. te da godišnji odmor od 2019. g. također iskoristite u 2019. g. (u suprotnom poslodavac čini prekršaj propisan odredbama Zakona o radu).

Vezano za procjenu radne sposobnosti, ističemo da vas na vještačenje radne sposobnosti pred nadležnim tijelom, sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine broj 80/13, 137/13), upućuje vaš izabrani doktor, dok vas na pregled kod doktora medicine rada upućuje poslodavac, a temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine broj 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) i Zakona o radu.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti

Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.