Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sporazumni razvod braka

Ljudi se s godinama mijenjaju i kada više ne pronalaze zajedničku riječ, emocije, ne slažu se, sporazumni razvod jedan je od opcija, svakako bolji od tužbi i manje bolan za djecu.

Pitanje: Molim vas savjet. Želim se sporazumno razvesti, odakle krenuti? 20 godina smo u braku, brak više ne funkcionira, trajno je našusen. Imamo djecu, svi su punoljetni i jednog srednjoškolca 17 i pol godina. Odakle krenuti? Hvala.

Odgovor: Razvod braka uređen je Obiteljskim zakonom (Narodne novine 103/15; u daljnjem tekstu ObZ). Brak se može razvesti tužbom koju zahtijeva jedan bračni drug te prijedlogom za sporazumni razvod braka koji predlažu oba bračna druga.

Sporazumni razvod braka pokreće se prijedlogom za razvod braka. Prijedlog za sporazumni razvod braka mora biti razumljiv i sadržavati sve ono što je potrebno da bi se u vezi s njime moglo postupati. Sukladno čl. 106. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) prijedlog osobito treba sadržavati oznaku suda, ime, prebivalište odnosno boravište stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika (ako ih imaju), osobni identifikacijski broj stranaka koje podnose prijedlog, predmet spora te sadržaj izjave. Stranke svoj potpis stavljaju na kraju prijedloga. Isto tako, ako prijedlog sadrži određeni zahtjev, stranke trebaju u njemu navesti činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve te dokaze kada je to potrebno. Sam prijedlog za sporazumni razvod braka bi trebao sadržavati određena pitanja o kojima bi općinski sud trebao odlučivati (prijedlog da se brak razvede, s kojim bi roditeljem dijete trebalo živjeti nakon prestanka bračne zajednice, koliko bi i kako roditelj s kojim dijete ne živi trebao doprinijeti za uzdržavanje te vrijeme susreta i druženja djeteta i roditelja s kojim dijete ne živi). Uz prijedlog za sporazumni razvod braka moraju se priložiti i original vjenčanog lista te original rodnog lista maloljetnog djeteta. U situaciji da jedan od bračnih drugova odustane od prijedloga za sporazumni razvod braka, a drugi ostane pri zahtjevu, taj zahtjev će se smatrati tužbom i nastavit će se prema odredbama koje uređuju postupak razvoda braka tužbom.

Prijedlog se podnosi općinskom sudu na čijem su području bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište.

Prije nego se pokrene izvanparnični postupak za sporazumni razvoda braka, bračni drugovi koji imaju zajedničku maloljetnu djecu obvezni su pristupiti centru za socijalnu skrb radi provođenja postupka obveznog savjetovanja, a što je uređeno čl. 321. do 330. ObZ-a.

Obvezno savjetovanje je oblik pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima, a prvenstveno vodeći brigu o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta. Obvezno savjetovanje na zahtjev stranaka (može biti u pismenom obliku ili usmeno na zapisnik) provodi stručni tim centra za socijalnu skrb nadležan prema mjestu djetetova prebivališta, odnosno boravišta ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta odnosno boravišta bračnih drugova. Izvješće o obveznom savjetovanju sastavlja centar za socijalnu skrb pri okončanju obveznog savjetovanja.

Ako bračni drugovi nakon okončanja obveznog savjetovanja žele nastaviti započeti postupak razvoda braka, dostavljaju općinskom sudu izvješće centra za socijalnu skrb o obveznom savjetovanju (ne smije biti starije od šest mjeseci) te plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbipredstavlja pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi u okolnostima u kojima roditelj i dijete trajno ne žive u obiteljskoj zajednici. Njime se detaljno uređuju pitanja vezana uz mjesto i adresu djetetova stanovanja, vrijeme koje dijete provodi sa svakim roditeljem te načine razmjene informacija pri donošenje odluka bitnih za dijete, visinu uzdržavanja (obveza roditelja kod kojeg dijete ne stanuje) te način rješavanja budućih spornih pitanja. Ako ne sastave plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi do okončanja obveznog savjetovanja, bračni drugovi su dužni pristupiti prvom sastanku obiteljske medijacije.

Ako izvješće o obveznom savjetovanju ili plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi nije podnesen, ili sud utvrdi da plan nije u skladu s dobrobiti djeteta, sud poziva podnositelje da iste podnesu odnosno dopune ili isprave u roku od 8 dana.

Prijedlog će se smatrati povučenim ako izvješće i plan ne budu podneseni u navedenom roku, a ako prijedlog bude ponovo podnesen bez izvješća i plana sud će odbaciti isti. Bračni drugovi mogu povući svoj prijedlog sve dok postupak nije pravomoćno okončan. Do prestanka braka razvodom dolazi kada odluka suda o razvodu braka postane pravomoćna.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornostiNavedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije

Najpopularnije