Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pravo na odštetu i zaostatke Centra za socijalnu skrb

Komunikacija s Centrima za socijalnu skrb nije uvijek jednostavna, no način ipak postoji

Pitanje: Poštovani, moja kćer sa zdravstvenim poteškoćama bila je korisnica OI od strane CZSS Križevci u razdoblju od 6. veljače 2012. do 30. 6. 2014., u rješenju (nakon ponovno provedenog vještačenja) od 31. 7. 2014. CZSS ukida osobnu invalidninu, iako piše da postoji prijeka potreba pomoći i njege u smanjenom opsegu prema čl. 44. st. 3. Pravilnika jer je u tijeku liječenje više vrsta bolesti, te je ovisna o pomoći druge osobe kod korištenja zdravstvene zaštite, na što je izjavila žalbu nadležnom centru 12. 8. 2014.

Nadalje, ne znam što se izdogađalo, jer sam s djecom 3. 9. 2014. preselila u Zagreb zbog bolesti i problema u obitelji. Početkom ove godine zamolila sam CZSS Dubrava 49, da vide što je s time jer mi je kćer loše i ne znam kako dalje.

Nakon dobivene dokumentacije, CZSS Dubrava kaže da ni oni ne znaju što je s time, te da kćer mora ponovno na vještačenje.

Uspjela sam doći do kopije RJEŠENJA MINISTARSTVA od 27. listopada 2015. god. iz kojeg je vidljivo da nedostaje zdravstveni list za djecu i mladež, te nije moguće nedvojbeno utvrditi zdravstveno stanje i funkcioniranje kćeri u svrhu priznavanja prava na OI.

Ako je po mišljenju CZSS od 31. 7. 2014. postojala prijeka potreba pomoći i njege u smanjenom opsegu, kome su je dodijelili? Zašto kćer nije pozvana na ponovno vještačenje?

Moram napomenuti da su na bivšoj adresi ostali živjeti tata i baka, te su nam davali poštu koja bi povremeno stigla na nas. S obzirom da je moja kćer pravovremeno izjavila žalbu, a CZSS nije proslijedio na vještačenje kompletnu dokumentaciju, koja su njezina prava? Ima li pravo na kakvu odštetu i moguće zaostatke?

Odgovor:

Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17; u nastavku ZSS) su: zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, pravo na troškove ogrjeva, naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknada do zaposlenja, socijalne usluge te naknada za ugroženog kupca energenata.

O priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi, osim naknada za troškove stanovanja i naknade za troškove ogrjeva odlučuje rješenjem centar za socijalnu skrb (CZSS)Zahtjev za priznavanjem navedenih prava u Zagrebu podnosi se u mjesno nadležnoj Podružnici Centra za socijalnu skrb Zagreb prema prebivalištu podnositelja zahtjeva. Mjesna nadležnost za djecu određuje se prema prebivalištu roditelja, a ako nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, prema njihovom boravištu.

Postupak za priznavanje prava propisanih u ZSS, pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti ili na zahtjev bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke. CZSS može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i na temelju obavijesti članova obitelji, građana, ustanova, udruga, vjerskih zajednica, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te državnih i drugih tijela.

Ako je u postupku prije donošenja rješenja o pravima u sustavu socijalne skrbi ili drugim pravima po posebnim propisima, potrebno utvrditi činjenice vezane za zdravstveno stanje propisane kao uvjet za priznavanje prava, CZSS ili drugo nadležno tijelo će zatražiti nalaz i mišljenje područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu.

Ako se žalbom pobija prvostupanjsko rješenje o pravima iz socijalne skrbi, odnosno drugim pravima po posebnim propisima u svezi s nalazom i mišljenjem tijela vještačenja u prvom stupnju, Ministarstvo ili drugo nadležno tijelo drugog stupnja, prije donošenja rješenja o žalbi može pribaviti nalaz i mišljenje Središnjeg ureda Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu.

Postupak za priznavanje prava u sustavu socijalne skrbi je hitan. Ako nije potrebno provoditi posebni ispitni postupak, nadležno tijelo koje odlučuje o priznanju prava u sustavu socijalne skrbi dužno je donijeti rješenje u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako ZSS nije drugačije propisano.

Ako je potrebno provoditi posebni ispitni postupak, nadležno tijelo koje odlučuje o priznanju prava u sustavu socijalne skrbi dužno je donijeti rješenje u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako ovim ZSS nije drugačije propisano.

Vrstu i težinu invaliditeta, te vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju propisuje Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14).

Slijedom navedenog, za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi potrebno je podnijeti zahtjev CZSS koji je nadležan prema mjestu Vašeg prebivališta obzirom se mjesna nadležnost za djecu određuje prema prebivalištu roditelja. Nakon toga, dijete se upućuje na vještačenje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika, u gore navedenim rokovima. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Adrese i telefonske brojeve CZSS možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia

*Upozorenje: S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, pri čitanju članaka vezanih uz pravna pitanja uvijek obratite pozornost na datum objave. Za starije tekstove ne možemo jamčiti da nije došlo do nekih zakonskih promjena.

Najnovije

Najpopularnije