Boja stolice nije uvijek znak bolesti. Ako dijete jede raznoliko, stolica može biti različite boje i konzistencije. Bitno je da dijete dobro napreduje, da nema proljev ili da stolica ne izostaje duže vrijeme. Obratite pažnju jedino na crne stolice, s primjesama krvi ili sluzi...

Giovana Armano, dr. med., pedijatar