Prvo bi trebalo napraviti analizu stolice, te treba liječiti prema nalazu. Ako svi nalazi budu uredni, a on i dalje ima proljeve, treba napraviti gastroenterološku obradu.