Možda ste već pomislili da bi vaše dijete moglo biti mali genijalac, no evo karakteristike po kojoj ćete biti sigurni da je nadareno, a izdvaja ju međunarodna organizacija Mensa koja okuplja visoko inteligentne članove.

Riječ je o znatiželji. Prema časopisu "Harvard Business Review", znatiželja je jednako važna kao i inteligencija. Djeca koja puno pitaju također obično žele puno naučiti i često imaju veći IQ od drugih.