Naša korisnica Dragica javila se s novim pitanjem. U iščekivanju četvrte bebe korisnica je na bolovanju, a sada je zanima kako riješiti problem s ugovorom o radu. Odgovara pravnica Nataša Novaković.

Naša korisnica DRAGICA ponovno se javila s pitanjem pravnici:

ponovno bih trebala vaš savjet u svezi ugovora o radu. Moj ugovor o radu je istekao 31.12.2008 godine, a ja sam na bolovanju od 30.12.2008 godine. Napominjem da mi je termin poroda 30.03.2009 - to je moj četvrti porod. Treba li moj poslodavac meni ponovno produžiti ugovor da bih ja imala sva

prava kao zaposlena. Ako treba da li je potrebno da se ugovor produži za stalno ili na određeno vrijeme. Još me zanima koliko će iznositi moje bolovanje, pošto sam odradila šest mjeseci bez prekida.

Odgovor pravnice:

S obzirom da ste bili zaposleni na temelju Ugovora o radu na određeno vrijeme koji je, kao što kažete, istekao 31.12.2008. godine, vaš radni odnos je toga dana i prestao. Naime, na Ugovor o radu na određeno vrijeme ne utječe činjenica da ste vi s 30.12.2008. godine otvorili bolovanje jer je Ugovor prestao sam po sebi ispunjenjem uvjeta odnosno ispunjenjem vremenskog roka na koji je sklopljen i nije ga potrebno otkazivati. Sukladno Zakonu, poslodavac nema obvezu produžiti vam ugovor o radu, odnosno sklopiti novi Ugovor o radu s vama jer činjenica da ste trudni ne utječe na radni odnos.

Visina naknade i vremenski period za koji imate pravo na naknadu s osnova bolovanja ovisi o tome s koje ste osnove na bolovanju, odnosno da li ste na bolovanju s osnova trudnoće ili ne. Za vrijeme bolovanja zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom i porođajem, imate pravo na naknadu plaće u iznosu od 100 posto od osnovice, odosno na 3.326,00 kn.

Što se tiče Vaše rodiljne naknade, ona će vam kao nezaposlenoj majci iznositi 1.663,00 kn i imate na nju pravo od dana rođenja djeteta do navršene tri godine starosti.

Prvo pitanje korisnice DRAGICE možete pogledati ovdje, a ostale pravne savjete naše pravnice Nataše Novaković pročitajte ovdje.

Nataša Novaković je rođena 1975. u Zagrebu, završila je VII Opću gimnaziju i Pravni fakultet, te nakon diplome (diplomski rad na temu izvanbračne zajednice hm) započela raditi kao odvjetnički vježbenik. Nakon položenog pravosudnog ispita ostaje u odvjetništvu još godinu i pol, nakon čega shvaća da to nije za nju i odlazi raditi u banku. No nakon 6 mjeseci shvaća da niti to nije dovoljno zanimljivo i prelazi u Ured Vlade RH za socijalno partnerstvo gdje stječe mnoga iskustva no zbog male plaće (državna služba je stvarno podplaćena) prelazi na posao na kojem se i trenutno nalazi u Hrvatsku udrugu poslodavaca. Trenutno je na rodiljnom dopustu pa otud i zanimanje za ovu temu.