Zašto je povijanje dobro za zahtjevnu djecu?

  • Povijanje pridonosi djetetovoj sigurnosti jer se neće nehotice udariti kad se jače uznemiri i uzbudi što ga može još više rasplakati i neće nekontrolirano mahati ručicama što su, dok je dijete bilo u trbuhu, sprečavale stijenke maternice.
  • Povijeno se dijete lakše usredotoči na pokušaje roditelja da ga umire. Dijete katkad nije niti svjesno majčine blizine kad je iznimno razdraženo i uplakano. Svaki dodatni trzaj, tvrdi dr. Karp, odašilje još jedan znak uzbune u djetetov mozak i njemu je vrlo teško usredotočiti se na vaše pokušaje da ga utješite. Povijanjem se obuzdavaju njegovi pokreti i na taj način isključuju neki od suvišnih signala koji mu opterećuju percepciju. Tako lakše uočava ugodne postupke kojima ga pokušavate smiriti.
  • Naravno, ne treba očekivati da će dijete nakon povijanja odmah zašutjeti i mirno spavati, tako čaroban učinak, ipak, nema. Dapače, u početku će se možda još više rasplakati. No, to je prvi korak koji će u suradnji s ostalim koracima umirivanja potaknuti refleks smirivanja. Normalno je i to da se dijete nakon povijanja pokušava opirati iako je čvrsto omotano. No, tada, treba ponovno dati malo vremena da si dijete ušuška, malo mu tepati i šuškati na uho, ljuljati ga u ritmu i dati mu sisati.

Foto: Thinkstock