Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pravila kreativnog natječaja „Ulaznice za KinoKino Festival!“

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „„Ulaznice za KinoKino Festival!“ raspisuje: Adria Media Zagreb d.o.o. (OIB: 58576890942), Oreškovićeva 6H/1, 10 000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz kreativnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Kreativni natječaj provodi se u svrhu promocije zdravog načina života i trčanja. Kreativni natječaj traje od 27. srpnja 2018. godine, od 14:00 h do 14. kolovoza 2018. do 14:00 h.

Članak 3: NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od:

2x2 ulaznice za KinoKino festival

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom kreativnom natječaju imaju svi hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji imaju 18+ godina (pripadnici muškog i ženskog spola), osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Na natječaj se moguće prijaviti na način da kandidati na portalu Roditelji.hr pronađu članak u kojem se nalazi poziv s uvjetima kreativnog natječaja i obrazac za prijavu s osobnim podacima i opisom kreativnog zadatka koji je potrebno ispuniti.

Svi čitatelji koji u potpunosti ispune zadane propozicije, te pošalju svoja kreativna rješenja na postavljen zadatak u kreativnom natječaju „Ulaznice za KinoKino Festival!“ u periodu od 18. veljače 2018. godine do 19. veljače 2018. do 16:00 h sudjeluju u kreativnom natječaju. Sudjelovanjem u kreativnom natječaju sudionik prihvaća objavljivanje poslanih materijala u medijskim kanalima OFF Ciklusa i Adria media Zagreb d.o.o.

Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici kreativnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Prijavom na kreativni natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima kreativnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Poslane prijave s potpunim podacima ulaze u izbor žirija koji je sastavljen od tri predstavnika redakcije portala Roditelji.hr koji će evaluirati sve odgovore i izabrati jednog dobitnika. Ime dobitnika te njegova adresa (samo grad) bit će objavljeni na portalu Roditelji.hr najkasnije do 20. kolovoza 2018. do 12:00 sati.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila u roku od jednog radnog dana od završetka natječaja. Ukoliko sudionici u roku od 24 sata ne odgovore na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati te se nagrada automatski prenosi na sljedeću prijavu s točnim odgovorom. Dobitnik nagrade pristaje na fotografiranje prilikom realiziranja nagrade. Organizatori kreativnog natječaja mogu koristiti fotografije Dobitnika bez naknade i bilo kakvih naknadnih potraživanja od strane Dobitnika prema Organizatoru. Dobitnik nagradu može realizirati uz osobnu iskaznicu – nagrada nije prenosiva.

Članak 7: SUDIONICI U KREATIVNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog kreativnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom kreativnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Organizator ne odgovara za nastalu štetu treće strane. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet…), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u kreativnom natječaju sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju tvrtki Adria Media Zagreb d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja kreativnog natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Tvrtka će poduzeti sve razumne potrebne mjere da bi osigurali da se osobni podaci sudionika u kreativnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s Zakonom.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u kreativnom natječaju.

Članak 10: POREZI

Dobitnik kreativnog natječaja ne snosi obvezu plaćanja poreza niti plaćanje naknada povezanih s nagradom.

Članak 11: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Dobitnika kreativnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA

Kreativni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

Tekst: Uredništvo Roditelji.hr

Najnovije

Najpopularnije