Pitanje: Poštovanje, zanima me imam li pravo na povećanje alimentacije s obzirom na to da je bivši suprug od 4. mjeseca počeo raditi u Njemačkoj?! Imamo curicu od 13 godina! Do sada je plaćao 1500 kn..

Odgovor: Poštovani, opće pravilo utvrđivanja visine iznosa za uzdržavanje uređeno je čl. 370 Obiteljskog zakona (NN 103/15; u nastavku ObZ). Ukupan iznos sredstava potrebnih za uzdržavanje sud će utvrditi u sporu o uzdržavanju. Pri procjenjivanju potreba uzdržavane osobe sud će uzeti u obzir njezine prihode, imovinsko stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja, zdravstveno stanje te druge okolnosti o kojima ovisi odluka o uzdržavanju. Pri procjenjivanju mogućnosti osobe koja je dužna uzdržavati uzet će se u obzir njezino imovinsko stanje, sva njezina primanja i stvarne mogućnosti stjecanja povećane zarade, njezine vlastite potrebe i druge zakonske obveze uzdržavanja.

Sukladno čl. 313 ObZ, ukupne mogućnosti roditelja obveznika uzdržavanja koje sud utvrđuje u parničnom postupku odnose se na prihode i imovinsko stanje roditelja koji ima obvezu plaćati uzdržavanje u vrijeme kad se uzdržavanje određuje. Roditelj koji ima obvezu plaćati uzdržavanje za dijete dužan je prikazati ukupne neto prihode u koje ulaze sva stalna i privremena novčana primanja. Ako procijeni da je to potrebno, sud može od Ministarstva financija – Porezne uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Središnjeg registra osiguranika, Financijske agencije i drugih fizičkih i pravnih osoba zatražiti podatke kojima raspolažu uz odgovarajuću primjenu odredbi Ovršnog zakona. Odluku o uzdržavanju sud u parničnom postupku donosi nakon što je utvrdio ukupne materijalne potrebe djeteta i ukupne imovinske mogućnosti roditelja. Sud će pravomoćnu odluku i sudsku nagodbu o uzdržavanju djeteta dostaviti centru za socijalnu skrb prebivališta, odnosno boravišta djeteta, a sukladno čl. 317 ObZ.

Slijedom navedenog, imate pravo na povišenje iznosa alimentacije za Vaše dijete ukoliko su se prihodi Vašeg bivšeg supruga povisili. Ukupan iznos sredstava potrebnih za uzdržavanje sud će utvrditi u sporu o uzdržavanju. Sud može službenim putem zatražiti podatke koji su potrebni za utvrđenje sadašnjih prihoda te uzevši u obzir druge relevantne okolnosti, donijet će odluku o promjeni visine iznosa za uzdržavanje.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia