Pitanja:

1. Poštovani, imam curicu od 9 god. koja nije još primila kune alimentacije od svog oca. Napravila sam ovrhu, kazneno ga gonila što mi je odbijeno, tužila baku, ali baka je sad umrla tako da nismo opet ništa dobile. Otac je svu svoju imovinu prepisao na svoju ženu i djecu tako da on nema ništa na sebi, ne radi, ali u biti radi i lijepo živi. Ne znam više što napraviti. Sad i stan od bake iznajmljuje, ali opet ništa kao nema, ne znam… ogorčena sam. Što mi savjetujete?

2. Molim informaciju. U procesu sam razvoda braka, u kojem je rođeno troje (sad još malodobne) djece. Stan sam s djecom napustila i otišla u podstanarstvo jer su ga kupili suprugovi roditelji i ne smatra se bračnom stečevinom. Međutim, kako rješenje za razvod nije još doneseno, suprug odbija platiti alimentaciju za djecu. Zanima me ako se ja vratim s djecom u stan u kojem smo živjeli, što ću s obzirom na situaciju biti primorana, oslobađa li to supruga plaćanja alimentacije za djecu?

Odgovor:

Sukladno odredbi čl. 288 st. 1 Obiteljskog zakona (NN 103/15) roditelji su dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete, te se radno sposoban roditelj ne može osloboditi dužnosti uzdržavanja.

Za buduće vrijeme, nadalje, uzdržavanje se može odrediti samo za vrijeme nakon podnošenja zahtjeva za uzdržavanje, a ne i prije nego je zahtjev podnesen, što je propisano Obiteljskim zakonom. Zahtjev za uzdržavanje podnosi se u izvanparničnom pojednostavnjenom postupku za određivanje uzdržavanja sukladno odredbama članaka 474. do 477. Obiteljskog zakona, a uvijek se određuje u novčanom iznosu.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi dužan je odlukom jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine odrediti minimalne novčane iznose koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj, a koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom.

Minimalni iznos određuje se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu, i to:

1. za dijete do 6 godina, 17% prosječne plaće

2. za dijete od 7 do 12 godina, 20% prosječne plaće i

3. za dijete od 13 do 18 godina, 22% prosječne plaće

Odredbama Obiteljskog zakona propisano je da je Centar za socijalnu skrb dužan voditi očevidnik svih odluka i sudskih nagodbi o uzdržavanju maloljetnog djeteta te kada primi pravomoćnu sudsku odluku i sudsku nagodbu o uzdržavanju djeteta, dužan je roditelja s kojim dijete stanuje te roditelja koji je dužan plaćati uzdržavanje, odnosno drugu osobu koja je dužna plaćati uzdržavanja obavijestiti u pisanom obliku o njihovim pravima i dužnostima.

Ujedno će  informirati o uvjetima prema kojima dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje sukladno posebnom propisu kojim se uređuje privremeno uzdržavanje.

Ukoliko roditelj koji je dužan plaćati uzdržavanje isto ne plaća, Centar za socijalnu skrb upozorit će roditelja da će podnijeti kaznenu prijavu protiv obveznika plaćanja uzdržavanja koji ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja u roku od petnaest dana od dana saznanja da se obveza uzdržavanja ne ispunjava redovito i u cijelosti.

Zakonom o privremenom uzdržavanju (NN 92/14) uređeno je stjecanje prava na privremeno uzdržavanje i visina iznosa privremenog uzdržavanja, kao i postupak za ostvarivanje prava, te druga pitanja značajna za ostvarivanje privremenog uzdržavanja.

Tim Zakonom je uređeno pravo na privremeno uzdržavanje koje ima dijete ako roditelj koji s djetetom ne stanuje ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično te ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je ovim Zakonom određena kao iznos privremenog uzdržavanja. Djelomičnim neispunjavanjem obveze uzdržavanja smatra se kad obveznik uzdržavanja plaća uzdržavanje u manjem iznosu od iznosa koji je ovim Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja.

Pravo na privremeno uzdržavanje priznaje se od dana podnošenja tog zahtjeva i traje sve dok obveznik uzdržavanja ne počne izvršavati obvezu uzdržavanja najmanje u iznosu koji je ovim Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja.  Dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje u ukupnom trajanju od tri godine, a iznos privremenog uzdržavanja je 50 % zakonskog minimuma uzdržavanja.

Postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje pokreće se na zahtjev stranke,a može i po službenoj dužnosti. Postupak provodi  Centar za socijalnu skrb koji je nadležan za dijete, te je takav postupak žuran.

Privremeno uzdržavanje isplaćuje Centar u mjesečnim iznosima za prethodni mjesec i ono se isplaćuje djetetu putem banke na njegov račun ili račun roditelja s kojim dijete stanuje, odnosno druge osobe koja skrbi o djetetu.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia