Pitanje čitateljice:

Pri centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta predala sam zahtjev za pokretanjem postupka za privremeno uzdržavanje maloljetnog djeteta (11,5 godina), za koje obveznik uzdržavanja nije izvršio obvezu prethodnih 7 uzastopnih mjeseci. Prethodno tome, pokrenut je ovršni postupak na osobni dohodak obveznika uzdržavanja, međutim on je raskinuo radni odnos u Republici Hrvatskoj i zadnjih nekoliko mjeseci radi u inozemstvu i prima dohodak na novi tekući (ili žiro) račun, pri čemu ovršni dokument nema pravnu snagu.

Imam dva pitanja: prvo se odnosi na način kojim je od obveznika uzdržavanja moguće naplatiti iznos uzdržavanja za navedenih 7 mjeseci neplaćanja, obzirom da primanja dobiva na inozemni račun u drugoj banci od one na koju su mu prethodno bila uplaćivana primanja za koja je vrijedio ovršni račun?

Drugo pitanje: ukoliko obveznik uzdržavanja maloljetnog djeteta tijekom pokretanja postupka od strane CZS izvrši jednokratnu uplatu (iznos nije poznat) na tekući račun zakonskog skrbnika (majke), što će se dogoditi s mjerom privremenog uzdržavanja? Koliki iznos to treba biti da mjera bude ukinuta?

Odgovor: Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično, i ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je Zakonom određena kao iznos privremenog uzdržavanja. Dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje u ukupnom trajanju od tri godine. Pravo na privremeno uzdržavanje traje sve dok obveznik uzdržavanja ne počne izvršavati obvezu uzdržavanja najmanje u iznosu koji je Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja, a privremeno uzdržavanje određuje se u iznosu od 50% zakonskog minimuma uzdržavanja.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr Foto: Profimedia