1 . Moj budući muž se razveo od supruge i već duže vremena prodaju stan i gube kupce jer ona ne želi iseliti. Stan je pod kreditom i ona je sudužnik s vrlo malom sumom novaca.

Ona zahtjeva da se njen kredit riješi i skine s nje, ali to ne ide dok kupac ne otkupi stan i onda se sve isplati banci te su oboje riješeni. Nijedan kupac se ne usuđuje to uraditi jer se boji da će ona i dalje ostati u stanu i tu nastaje začarani krug.

Nije spor oko podjele novca nakon prodaja i to su se dogovorili, vec rješavanja tog njenog sudužničkog dijela kod banke. Budući da njegova plata nije dovoljna da preuzme sve na sebe, našli smo se u slijepoj ulici. Kako to uopće riješiti u banci? Bilo kakav savjet za izlaz iz ove situacije je dobro došao. Hvala unaprijed i srdačan pozdrav

Nekretnine koje su po zakonu bračna stečevina najčešće su u zemljišnim knjigama upisane samo na jednog bračnog druga, no moguće je da je uknjiženo prava suvlasništva na bračnoj stečevini. Takvu uknjižbu zemljišnoknjižni sud provest će na temelju prijedloga obaju bračnih drugova koji sadrži izričitu, pisanu i bezuvjetnu izjavu kojom jedan bračni drug pristaje na uknjižbu prava vlasništva drugoga bračnog druga u jednakom dijelovima ili drugačije ako su tako ugovorili.

Ako bračni drugovi svoje imovinske odnose nakon prestanka braka (razvodom ili poništajem), nisu uredili bračnim ugovorom, ti odnosi uređuju se sudskom odlukom kojom se utvrđuju obveze bračnih drugova kako međusobno tako i prema trećima.

Sukladno članku 37. Obiteljskog zakona za izvanredne poslove na nekretninama kao što su npr. otuđenje nekretnine u cijelosti potrebno je zajedničko poduzimanje posla ili pisana suglasnost bračnog druga ovjerena kod javnog bilježnika.

Glede obveza koje su bračni drugovi preuzeli zajednički u vezi s bračnom stečevinom, odgovaraju oba bračna druga solidarno bračnom stečevinom i vlastitom imovinom. Sukladno Obiteljskom Zakonu, bračni drugovi su jednako odgovorni za obveze koje su preuzeli za vrijeme trajanja braka, kao npr. kredit, ukoliko nisu drugačije ugovorili. Ako bi zbog namirenja zajedničkih obveza iz suvlasničkog dijela bračne stečevine od jednog bračnog druga bilo naplaćeno više nego što iznosi njegov dio duga, ima pravo tražiti naknadu tog dijela od drugog bračnog druga.

Odšteta uslijed trovanja sladoledom

2. Djeca čitateljice završila su u zaraznoj zbog jakog povraćanja i visoke temperature nakon što su jeli sladoled na plaži. Slučajevi trovanja sladoledom ili kolačima česti su u ljetnim mjesecima, no do trovanja može doći i hranom iz trgovina. Čitateljicu zanima moraju li u tom slučaju vlasnici ugostiteljskog objekta ili kioska sa sladoledom ili proizvođači hrane isplatiti odštetu zaraženim osobama, te što učiniti?

Odgovornost za štetu nastalu trovanjem utvrđuje se po općim propisima odgovornosti za štetu, prema čl. 1045. Zakona o obveznim odnosima. Prema važećim odredbama ZOO-a, tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje.

Osoba koja se otrovala hranom trpi štetu, zbog nelagodnosti (bolova i straha) koje trpi prilikom liječenja, mogućih trajnih posljedica trovanja, kao i činjenice da je osobi za cijelo vrijeme liječenja potrebna tuđa pomoć i njega, što je osobito naglašeno kod djece. Vlasnik ugostiteljskog objekta, kioska sa sladoledom ili proizvođač hrane mora nadoknaditi štetu osobi koja je štetu pretrpjela, osim ako ima zaključenu policu osiguranja od odgovornosti kod nekog osiguravajućeg društva. U takvom slučaju štetu će naknaditi osiguravatelj kojem se potrebno obratiti sa zahtjevom za naknadu štete.

Pretpostavka odgovornosti za štetu jest postojanje uzročne veze između štetne radnje i nastale štete, pa je dakle potrebno utvrditi gdje se dijete zarazilo. Isto tako treba utvrditi tko je nadležan za ispitivanje ispravnosti hrane, tj. tko je odgovoran za zarazu. Moguće je također da je npr. Sladoled ili kolač kupljen u trgovini, ali ako se radi o pakiranom proizvodu odgovoran je proizvođač, a ne vlasnik trgovine.

U postupku ostvarivanja prava na naknadu štete potrebno je utvrditi uzročno-posljedičnu vezu između trovanja djece i konzumacije upravo sladoleda na koji sumnjate, što se dokazuje medicinskom dokumentacijom, zbog čega je potrebno pribaviti od Ministarstva zdravlja podatak o uzorcima sladoleda u vrijeme kada su isti konzumirala i vaša djeca.

Inkubacija traje 7-72 sata, te ako postoje epidemiološki podaci o više bolesnika koji su se razboljeli nakon konzumacije upravo istovrsne hrane, sukladno razdoblju inkubacije, može se utvrditi da li su djeca zaražena upravo od sladoleda na koji sumnjate, jer su se simptomi pojavili unutar tog razdoblja.

Odgovori: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia