Trebate li besplatan pravni savjet, pišite nam na adresu urednistvo@roditelji.hr s naznakom "Za pravni savjet". Na vaša pitanja odgovara odvjetnica Blaženka Musulin, koja se pretežno bavi područjem građanskog prava i više od 20 godina pruža stručnu pravnu pomoć fizičkim i pravnim osobama. Iza nje su godine iskustva u struci, mnoštvo riješenih parnica i završenih slučajeva, a u okviru odvjetničkog ureda Musulin radi s timom od četiri mlada pravnika. Ured zastupa pretežno fizičke osobe koje kroz neposredni kontakt s odvjetnicom iznose svoje probleme, te se svaki problem individualno prihvaća i rješava.

Donosimo nekoliko pitanja čitatelja kojima je bio potreban pravni savjet.

Majka osumnjičena za zanemarivanje i zlouporabu dječjih prava

Dobila sam poziv od policije da sam osumnjičena za zanemarivanje i zlouborabu dječjih prava. Samohrana sam majka pod nadzorom centar vođena u Đorđićevoj zbog ponašanja djece. Djeca su privremeno sama doma vrlo kratko na sat vremena dok sam ja na poslu, u međuvremenu baka vodi kompletnu brigu o njima i pod nadzorom su stalno. To su djeca koja na neke događaje i dnevnu svakodnevnicu raegiraju glasno vrištanjem. Pretpostavljam da su susjedi urgirali i poslali poziv policiji. Ne znam kako raegirati na odlazak tamo. Djeca nisu zapostavljena, pod nadzorom su svakodnevno. Što mogu sve očekivati, što me slijedi i što poduzeti. Hvala vam unaptijed. Shrvana majka. Pozdrav.

U konkretnom slučaju očigledno je pokrenut postupak pred Državnim odvjetništvom na nečiju kaznenu prijavu, te policija obavlja obradu na način da ispituje osumnjičenu , te eventualne svjedoke. Trebate se javiti i odgovoriti na sva pitanja, te ćete biti upoznati s razlozima pozivanja. Iz Vašeg pitanja proizlazi da ste „pod nadzorom Centar, vođena u Đorđićevoj zbog ponašanja djece“, pa dakle neki problemi postoje i ranije, što se može cijeniti i u ovom postupku. Sve odgovore i pitanja o daljnjem tijeku možete postaviti Centru koji je za nju zadužen, a ukoliko smatrate da su Vaša prava ugrožena možete angažirati i odvjetnika, ili se obratiti nekoj od ženskih udruga.

Premještanje osobnog vozila

Da li komunalni redar može odrediti da se osobno vozilo premjesti?

Odlukom o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 4/08) propisano je da će komunalni redar naložiti uklanjanje i premještanje vozila parkiranog na nogostupima koji nisu označeni prometnom signalizacijom kao javna parkirališta ....preko fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe kojoj je to grad povjerio na trošak vlasnika vozila.U odnosu na čl. 146 st. 4.  Odluke, koji se odnosi na nalaganje uklanjanja i premještanje vozila parkiranog na nogostupima koji nisu označeni prometnom signalizacijom kao javna parkirališta - Ustavni sud Republika Hrvatske dana 29.rujna 2010.g. donio je Odluku broj U-II/3357/2008.g. objavljenju u „Narodnim novinama“ broj 113/10, te pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o komunalnom redu, te je ukinut i članak 146 . stavak 4. iste  Odluke o komunalnom redu Grada Zagreba .

Naime, prekršaj prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (dalje ZOSPC) predstavlja zaustavljanje vozila na nogostupu na kojem to nije prometnim znakom izričito dopušteno, a za počinitelja prekršaja moguće je samo izreći novčanu kaznu. Komunalni redar uopće ne može temeljem odredbe čl. 84.st.1. ZOSPC-a izdavati naredbe o premještaju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, pa je stoga  Ustavni sud utvrdio da je čl. 146.st.4. Odluke u nesuglasnosti s načelom vladavine prava.

majka-osumnjicena-za-zanemarivanje-djece

Odvjetnica Blaženka Musulin

Palmotićeva 37/ I

10000 Zagreb

Tel: +385 1 4873 663, +385 1 4873 213

Fax: +385 1 4835 730

www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia, Blaženka Musulin

*Izjava o odricanju od odgovornosti Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.