Trebate li besplatan pravni savjet, pišite nam na adresu urednistvo@roditelji.hr s naznakom “Za pravni savjet”. Na vaša pitanja odgovara odvjetnica Blaženka Musulin, koja se pretežno bavi područjem građanskog prava i više od 20 godina pruža stručnu pravnu pomoć fizičkim i pravnim osobama. Iza nje su godine iskustva u struci, mnoštvo riješenih parnica i završenih slučajeva, a u okviru odvjetničkog ureda Musulin radi s timom od četiri mlada pravnika. Ured zastupa pretežno fizičke osobe koje kroz neposredni kontakt s odvjetnicom iznose svoje probleme, te se svaki problem individualno prihvaća i rješava.

Donosimo nekoliko pitanja čitatelja kojima je bio potreban pravni savjet.

Može li osoba koja uzdržava dijete od suda tražiti promjenu u iznosu ili načinu uzdržavanja?

Poštovani,

uplaćujem dogovorenu alimentaciju na račun bivše supruge za već punoljetnu djecu koja studiraju, sin 23 godine student, te kćer 19 godina studentica. Zbog loših odnosa između sina, kćeri i njihove majke, sin se preselio kod mene u stan gdje sad studira i živi sa mnom,  mojom majkom, odnosno njegovom bakom.

Zanima me slijedeće:

1.       Da li je zakonski opravdano da sada svatko od roditelja preuzme na sebe uzdržavanje jednog djeteta bez međusobnih obaveza sufinanciranja drugog, odnosno moje obaveze plaćanja alimentacije, s obzirom da se sada jedno dijete školuje i živi sa mnom?

2.       Ako se mene, kao oca, obavezuje za plaćanje alimentacije za kćer, koja živi sa majkom, da li isto vrijedi i za majku da plaća alimentaciju za svoga sina koji živi sa mnom?

s poštovanjem Darko

Sukladno odredbi članka 285. osoba koja daje uzdržavanje može tražiti od suda da povisi ili snizi iznos uzdržavanja, odluči o prestanku uzdržavanja ili promjeni načina uzdržavanja određenog prijašnjom ovršnom ispravom ako su se okolnosti promijenile.

Obveznik uzdržavanja može tužbom tražiti da sud smanji iznos uzdržavanja čim nastanu okolnosti zbog kojih je do toga došlo te bi u tužbi trebao odmah navesti iznos za koji smatra da ga je i dalje obvezan plaćati.

Sukladno članku 430. stavku 2. Obiteljskog zakona, sud može zahtjev obveznika uzdržavanja odbiti kao neosnovan ili usvojiti djelomično ili u cijelosti te odlučiti o iznosu koji bi obveznik uzdržavanja bio dužan dalje plaćati.

Zašto se čeka na odštetu za ozljedu na radnom mjestu?

Ozlijeđen sam na radnom mjestu, te sam osiguran od posljedica nezgode kao zaposlenik poduzeća u kojem radim. Prijavio sam invaliditet, te me osiguranje uputilo da se javim na pregled 6 mjeseci od zadnjeg nalaza. Zašto moram tako dugo čekati da bi dobio odštetu?

Sukladno Uvjetima i tablicama osiguranja, Policu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, a kojima su osigurani radnici za trajni invaliditet. Takova polica obuhvaća naknadu za zaostalu invalidnost i eventualno dnevnu naknadu za privremenu nesposobnost. Dakle, putem police firme možete dobiti naknadu ako je kod vas zaostala invalidnost, odnosno ako ste zadobili neku težu tjelesnu ozljedu ili prijelom.

Prilikom prijave nesretnog slučaja potrebno je dostaviti: ispunjenu prijavu o nezgodi, policu osiguranja, dokaz o uplaćenoj premiji, dokaz o okolnostima nastanka nesretnog slučaja i medicinsku dokumentaciju radi određivanja konačnog postotka trajnog invaliditeta.

Konačni postotak invaliditeta određuje osiguratelj prema Tablici za određivanje postotka trajnog gubitka opće radne sposobnosti osiguranika kao posljedice nesretnog slučaja, a istom su određeni i rokovi kada se isto riješava, odnosno koliko je za pojedinu ozljedu potrebno vremena da bi se posljedica mogla smatrati trajnom. Ako neko oštećenje nije u Tablici invaliditeta predviđeno, ili ne udovoljava uvjetima koje su u istom postavljene, takva se ozljeda ne smatra invaliditetom te se za istu ne priznaje naknada. Naime naknada se priznaje za ozljedu koja je predviđena u Tablici invaliditeta, te su u primijeni i Uvjeti koji se na konkretnu Tablicu odnose, što ovisi o vrsti i vremenu kada je ugovor o osiguranju zaključen, pa se različite Tablice mogu primijeniti kod različitih osiguravajućih društava ili kod istog osiguravajućeg društva ako su zakljulčene u različitom vremenskom razdoblju

Individualne sposobnosti, socijalni položaj i zanimanje odnosno profesionalne sposobnosti osiguranika ne uzimaju se u obzir pri određivanju postotka invaliditeta.

pravni-savjeti-za-roditelje

Odvjetnica Blaženka Musulin

Palmotićeva 37/ I

10000 Zagreb

Tel: +385 1 4873 663, +385 1 4873 213

Fax: +385 1 4835 730

www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia, Blaženka Musulin