PITANJE
Djevojčica je ozljeđena dok se s djecom igrala u dvorištu, te je zadobila prijelom ruke radi čega je nosila longetu. Osigurana je preko škole police koju su uplatili na početku školske godine. Roditelje zanima imaju li pravo tražiti naknadu, jer se lom dogodio izvan škole? Kakva sve prava imaju?

ODGOVOR
Osiguranje od nezgode za djecu u vrtićima, učenike i studente, obuhvaća i pokriće za vrijeme boravka u vrtiću, trajanja nastave ili predavanja i u slobodno vrijeme.

Navedeno je bitno jer znači da pravo postoji za razdoblje zaključenja police osiguranja i u vrijeme koje djeca provedu kod kuće ili, primjerice, na moru.

U ovom slučaju radi se o polici kojom su učenici osigurani od posljedica nesretnog slučaja 24 sata, a koja polica pokriva razdoblje od godinu dana i nije povezana sa činjenicom da li se nezgoda dogodila u školi ili tijekom praznika, odnosno na nekom drugom mjestu, a ne samo za vrijeme boravka u školi. Bitno je da se nezgoda dogodila u vrijeme važenja police, a podatak o početku i završetku vidljiv je na polici.

Visina odštete ovisi o visini na koju je polica zaključena i težini ozljede, odnosno postotku invaliditeta koji je zaostao po okončanju liječenja. Procjenu invaliditeta određuje osiguratelj prema Tablicama invaliditeta s popisom ozljeda i visine kao posljedice nesretnog slučaja. Razlika u visini odštete koja se može pojaviti kod različitih osiguravajućih društava je razlika do koje dolazi radi različitih Uvjeta i Tablica koje se na taj događaj primjenjuju.

Čitateljica ima pravo prijaviti nesretni slučaj za ozljedu koju je dijete zadobilo, jer ozljeda u vidu prijeloma  može ostaviti trajni invaliditet, pa stoga trebaju zatražiti odštetu za sve što polica pokriva. Policom mogu biti obuhvaćeni i bolnička dnevnica, dnevna naknada, naknada za porijelom, gubitak zuba, a potrebno je razlikovati tkz 100% trajni invaliditet od trajnog invaliditeta jer iznosi koji se dobivaju nisu identični.

Dakle, za djevojčicu koja je ozlijeđena za vrijeme praznika imali bi pravo potraživati sa police kojom je osiguran u školi kao učenik, a prilikom prijave nesretnog slučaja potrebno je dostaviti: ispunjenu prijavu o nezgodi, policu osiguranja, dokaz o uplaćenoj premiji, dokaz o okolnostima nastanka nesretnog slučaja i medicinsku dokumentaciju radi određivanja konačnog postotka trajnog invaliditeta.

Prilikom zaključenja police i odabira osiguravatelja bitno je pročitati Tablice invaliditeta po kojima se utvrđuju posljedice ozljede – trajni invaliditet, jer svako osiguravajuće društvo ima svoje Tablice, a mogu postojati značajne razlike u ocjeni invaliditeta za istu ozljedu, pa se, primjerice, za neku ozljedu kod jednog osiguravajućeg društva može dobiti naknada za invaliditet i do 10%, a kod drugog osiguravajućeg društva ista ozljeda uopće nije na popisu ozljeda u Tablici invaliditeta, radi čega za istovjetnu ozljedu kod jednog osiguravajućeg društva možete ostvariti pravo, a kod drugog to pravo uopće nemate.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Shutterstock

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.