Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako ostvariti pravo na povećanje alimentacije?

Djeca rastu i životne potrebe su im sve veće! Sukladno tome, može li i kako roditelj tražiti povećanje iznosa alimentacije?

 samohrana majka

PITANJE
Kako i kojim postupkom do povećanja alimentacije za dvoje djece. Jedno dijete je staro 15, a drugo 14 godina. Mora li se tužba pokrenuti preko odvjetnika ili postoji neki drugi način? Inače, primamo alimentaciju koja je određena sudskim postupkom, ali se godinama iznos nije mijenjao. Djeca rastu i životne potrebe su im sve veće.

ODGOVOR
Sukladno članku 285. Obiteljskog zakona u slučaju promijenjenih okolnosti u vezi s obvezom uzdržavanja, moguće je tražiti da sud povisi iznos uzdržavanja. Potrebno je pokrenuti sudski postupak i tužbom tražiti izmjenu prijašnjeg iznosa uzdržavanja. U obrazloženju možete navesti sve što ste napisali i u pitanju, da povećanje tražite zbog porasta troškova života i većih troškova obzirom su djeca odrasla. Tužba se podnosi sudu koji je prvotno odlučio o iznosu uzdržavanja. Ako ste u međuvremenu mijenjali mjesto prebivališta, potrebno je da podnesete tužbu sudu sukladno novom mjestu prebivališta.

Za navedenu tužbu nije potrebno angažirati odvjetnika te ju možete podnijeti i sami pri sudu koji je rješavao postupak određivanja alimentacije. Ukoliko smatrate da vam je potrebno pravno savjetovanje i zastupanje, svakako preporučamo da u tom slučaju angažirate odvjetnika.

Po provedenom postupku sud određuje iznos uzdržavanja uzevši u obzir materijalne potrebe djeteta te imovinsko stanje roditelja sukladno Odluci o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta. Ukupne materijalne potrebe djeteta se odnose na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta, a određuju se prema životnom standardu roditelja koji je obveznik plaćanja uzdržavanja. Ukupne mogućnosti roditelja obveznika uzdržavanja koje sud utvrđuje u parničnom postupku odnose se na prihode i imovinsko stanje roditelja koji ima obvezu plaćati uzdržavanje te je isti dužan prikazati ukupne neto prihode u koje ulaze sva stalna i privremena novčana primanja. Centar za socijalnu skrb voditi očevidnik svih odluka i sudskih nagodbi o uzdržavanju maloljetnog djeteta. Kad centar za socijalnu skrb primi pravomoćnu sudsku odluku o uzdržavanju djeteta, dužan je roditelja s kojim dijete stanuje te roditelja koji je dužan plaćati uzdržavanje, obavijestiti u pisanom obliku o pravima i dužnostima.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije