Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pravo na razvod braka ubrzo nakon porođaja

Može li se tražiti razvod braka svježe nakon poroda i pod kojim uvjetima?

Pitanje: Poštovani, imam pitanje u vezi razvoda braka. Naime zanima me može li se uopće pokrenuti razvod budući da imamo jednomjesečno dijete. Drugo pitanje je što ako mi suprug ne želi dati razvod. Iskreno, nemam neki veliki razlog zašto se želim razvesti, jednostavno se osjećam omalovažavanom, ponižavanom i nebitnom u ovom braku. Je li uopće moguće pokrenuti razvod na temelju toga? Ja svog supruga ne volim i svaki dan u ovom braku mi je mučenje...

Odgovor: Vezano uz razvod braka ističemo da ako želite da vaš brak prestane, možete zahtijevati razvod braka tužbom ili zajedno s vašom suprugom podnijeti prijedlog za sporazumni razvod braka.

Sukladno odredbama Obiteljskog zakona (Narodne novine broj  103/15) razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug pri čemu će sud razvesti brak: 1. ako utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni ili 2. ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana.

Ističemo kako je sukladno odredbama Obiteljskog zakona propisano da muž nema pravo na tužbu radi razvoda braka za vrijeme trudnoće žene te sve dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života dok navedeno ograničenje nije propisano za majku što znači da u konkretnom slučaju imate pravo tužbom zahtijevati razvod braka.

Međutim, s obzirom na to da sa suprugom imate zajedničko maloljetno dijete dužni ste prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka sudjelovati u obveznom savjetovanju kojeg provodi stručni tim centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu djetetova prebivališta ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta bračnih drugova. Obvezno savjetovanje je oblik pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima vodeći posebnu brigu o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete. Obvezno savjetovanje pokreće se na zahtjev stranke koji se podnosi centru za socijalnu skrb u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik te je Centar za socijalnu skrb dužan nakon primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja zakazati sastanak i pozvati stranke.

Obvezno savjetovanje prije razvoda braka provodi se u centru za socijalnu skrb u okviru najviše tri susreta stranaka i članova stručnog tima. Na susrete stranke mogu doći odvojeno ili zajedno. Članovi stručnog tima u postupku obveznog savjetovanja čine: pravnik, te socijalni radnik ili psiholog.

Na prvom susretu članovi stručnog tima centra strankama daju detaljna objašnjenja o mogućnosti bračnog savjetovanja, o pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda braka u odnosu na njih i djecu, upućuju bračne drugove da su dužni voditi računa o djetetovoj dobrobiti prigodom uređenja spornih obiteljskih odnosa, upoznaju bračne drugove sa sadržajem plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i pružanju pomoći ako to zahtijevaju, upoznaju se sa prednostima obiteljske medijacije i informiraju se bračni drugovi o dostupnim obiteljskim medijatorima. Stranke se na prvom susretu upućuju na potrebu izrade Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi do slijedećeg susreta.

Bračni drugovi su dužni postići Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, odnosno postići pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi u okolnostima u kojima roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici.

Ako se roditelji nisu sporazumjeli o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, centar za socijalnu skrb će ih savjetovati da pokušaju postići sporazum u postupku obiteljske medijacije. Bračni drug koji ne pristupi prvom sastanku obiteljske medijacije ne može podnijeti tužbu radi razvoda braka. Obiteljska medijacija je postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor iz obiteljskih odnosa uz pomoć jednog ili više obiteljskih medijatora koji je nepristrana i posebno educirana osoba koja je upisana u registar obiteljskih medijatora.

Ako se stranke ne sporazume o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, odnosno o drugom spornom obiteljskom odnosu, obiteljski medijator će u izvješću o obustavi postupka obiteljske medijacije navesti jesu li obje stranke aktivno sudjelovale.

Ako se roditelji koji se namjeravaju razvesti nisu sporazumjeli o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, centar za socijalnu skrb će ih upozoriti da će sud u postupku radi razvoda braka pokrenutog tužbom jednog od bračnih drugova po službenoj dužnosti: 1. donijeti odluku s kojim će roditeljem dijete stanovati, o roditeljskoj skrbi, o ostvarivanju osobnih odnosa s drugim roditeljem i o uzdržavanju djeteta, djetetu imenovati posebnog skrbnika.

Po okončanju obveznog savjetovanja centar za socijalnu skrb dužan je sastaviti izvješće. Izvješće o obveznom savjetovanju dostavlja se strankama. Izvješće o obveznom savjetovanju vrijedi šest mjeseci od dana kad je okončano obvezno savjetovanje.

Ističemo kako je jedna od svrha obveznog savjetovanja kao i obiteljske medijacije da omogući bračnim drugovima da prije pokretanja sudskog postupka riješe svoje bračne razmirice i probleme koje su bile uzrok pokretanja postupka razvoda. Na taj način se daje mogućnost bračnim drugovima da kroz postupak savjetovanja i medijacije uz sudjelovanje stručnih osoba za obiteljske i socijalne odnose poprave svoje narušene odnose i na taj način eventualno potaknu bračne drugove da odustanu od želje za razvodom braka.

Dakle, ako nakon postupka obveznog savjetovanja i/ili obiteljske medijacije jedan bračni drug i dalje želi razvesti brak dužan je uz tužbu radi razvoda braka priložiti izvješće o obveznom savjetovanju i dokaz o sudjelovanju na prvom sastanku obiteljske medijacije. Ako tužitelj uz tužbu podnese izvješće o obveznom savjetovanju starije od šest mjeseci, sud će tužbu radi razvoda braka odbaciti.

Zaključak

S obzirom na odredbe Obiteljskog zakona ističemo da imate pravo tužbom tražiti razvod braka od vašeg supruga, ali ste dužni prije toga provesti postupak obveznog savjetovanja kod Centra za socijalnu skrb, odnosno postupak obiteljske medijacije. No svakako je u ovom trenutku preuranjeno govoriti o tome da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni, uzevši u obzir trenutno izvanredne životne okolnosti u kojima se trenutno nalazite, a to je vrlo mala beba i još svježe sjećanje na porod.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti

Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije

Najpopularnije