Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Razvod braka i zajednička nekretnina - problem na vidiku

Kad bračni drugovi imaju zajednička ulaganja u nekretenine, kredit, i sl., razvod braka nije jednostavan. A težak je i dogovor tko će u kući ostati s djecom... Stiže pravna pomoć.

Pitanje: Želim se razvesti od supruga. S njim sam u braku 19 god. Voljela bih da se brak završi sporazumnim razvodom braka. Imamo dvoje maloljetne djece. Imamo stan koji smo kupili nakon sklapanja braka. Stan je kupljen na način da je polovica iznosa kupoprodajne cijene namirena gotovinskim iznosom koji je bio moje nasljedstvo, a što je razvidno iz ugovora koji je ovjeren kod javnog bilježnika, dok je druga polovica kupoprodajne cijene namirena na temelju sklapanja ugovora o kreditu pri čemu je navedeni ugovor sklopio suprug kao korisnik kredita dok sam ja u njemu sudužnik. Navedeni kredit otplaćujemo 8 godina.

Problem je što se on ne želi iseliti iz stana, nego želi da se ja iselim iz stana, a da on ostane u njemu s djecom, što ja ne želim. Drugu mogućnost koju mi nudi je da da prodamo stan i ravnomjerno podijelimo iznos kupoprodajne cijene što ja također ne želim, jer bi na taj način ostvarila gubitak s obzirom na vrijednost stana. Mogu li ga „natjerati” da se iseli i koliko mu moram isplatiti novaca za stan. Imamo još auto i nešto ušteđevine.

Odgovor: U prvom redu ističemo kako sukladno odredbama Obiteljskog zakona bračna stečevina predstavlja imovinu koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine, pri čemu su bračni drugovi u jednakim dijelovima suvlasnici bračne stečevine, ako nisu drukčije ugovorili. Na samu bračnu stečevinu primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju stvarnopravni i obveznopravni odnosi.

Dakle, u konkretnom slučaju, pod pretpostavkom da niste bračnim ugovorom na drugačiji način uredili imovinskopravne odnose na predmetnoj nekretnini, s obzirom na to da je stan kupljen nakon što ste sklopili brak i to kreditom, isti u jednom dijelu predstavlja bračnu stečevinu, što znači da bi suprug imao pravo suvlasništva na predmetnoj nekretnini, sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Obiteljskom zakonu.

Pritom je u konkretnom slučaju i bitno tko je upisan kao vlasnik predmetnog stana, no pod pretpostavkom da je i suprug upisan kao suvlasnik, tada vi ili on kao suvlasnik imate pravo tražiti razvrgnuće suvlasništva nad navedenom nekretninom pri čemu pravo na razvrgnuće možete ostvariti u sporazumu sa suprugom kao drugim suvlasnikom s kojim razvrgavate suvlasništvo (dobrovoljno razvrgnuće), ili putem suda (sudsko razvrgnuće).

Međutim, s obzirom na vašu želju sporazumnog razvoda braka valja istaknuti kako se sukladno odredbama Obiteljskog zakona bračni drugovi mogu sporazumjeti o pravnim posljedicama razvoda braka uključujući i uređenje imovinskih odnosa bračnih drugova što znači da možete pokušati postići sporazum s vašim suprugom oko uređenu imovinskih odnosa glede predmetne nekretnine.

Ako bračni drugovi imovinske odnose nakon prestanka braka razvodom nisu uredili sporazumno, imovinski odnosi mogu se urediti sudskom odlukom. Ako bračni drugovi imovinske odnose nisu uredili sporazumom na uređenje imovinskih odnosa bračnih drugova nakon prestanka braka primjenjuju se odredbe Obiteljskog zakona, a ako nisu uređeni tim zakonom onda se primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuju obveznopravni, stvarnopravni i drugi imovinskopravni odnosi.

Također, treba navesti da sud može na zahtjev bračnog druga odrediti da pravo stanovanja u obiteljskom domu koji predstavlja bračnu stečevinu ostvaruje samo jedan roditelj sa zajedničkom maloljetnom djecom nad kojom roditelji ostvaruju roditeljsku skrb pri čemu navedeno pravo stanovanja može trajati najdulje do razvrgnuća suvlasništva na nekretnini koja predstavlja obiteljski dom.

Slijedom navedenog, ako želite steći pravo vlasništva 1/1 na predmetnoj nekretnini, možete u sklopu sporazumnog razvoda braka postići sporazum s vašim suprugom i urediti imovinsko pravne posljedice razvoda braka na način koji vama odgovora uz uvjet da vaš suprug pristane na vaš željeni oblik uređenja imovinsko pravnih odnosa.

Ako nakon prestanka braka razvodom ne uredite sporazumno imovinske odnose s vašim suprugom, isti se mogu urediti sudskom odlukom sukladno gore navedenim odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koja reguliraju pitanje razvrgnuća suvlasništva, a u kojem postupku bi morali tražiti razvrgnuće suvlasništva isplatom. Također treba istaknuti kako bi u slučaju uređenja imovinsko pravnih odnosa sudskom odlukom sud morao voditi računa o zaštiti dobrobiti djece i obiteljskog doma, a obzirom da sa suprugom imate dvoje maloljetne djece.

U svakom slučaju do uređenja imovinskopravnih odnosa između vas i supruga, odnosno do sudske odluke, suprug kao suvlasnik stana načelno ima pravo biti u stanu i isti kao suvlasnik koristiti.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti

Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije

Najpopularnije