Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sudski postupak zbog neredovitog plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja

Dogodi li vam se da ne možete plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje, zanimat će vas ovaj pravni savjet

Pitanje:

Imam sklopljenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja kod Zavoda za zdravstveno osiguranje. Nisam bila u mogućnosti plaćati 8 mjeseci dopunskog osiguranja, pa su protiv mene pokrenuli sudski postupak radi plaćanja duga. Dopunsko zdravstveno nisam koristila u tih 8 mjeseci, imaju li pravo od mene naplatiti neplaćeni dug?

Odgovor:

U prvom redu potrebno je istaknuti kako je člankom 937. stavak 3. Zakona o obveznim odnosima propisano da ako ugovaratelj osiguranja premiju koja je dospjela nakon sklapanja ugovora ne plati do dospjelosti, niti to učini koja druga zainteresirana osoba, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu nakon isteka roka od trideset dana otkad je ugovaratelju osiguranja uručeno preporučeno pismo osiguratelja s obaviješću o dospjelosti premije, ali s tim da taj rok ne može isteći prije nego što protekne trideset dana od dospjelosti premije.

Člankom 10. Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) je propisano da će zavod o dospjelim, a neplaćenim premijama izvijestiti ugovaratelja pisanom opomenom. Pored toga, člankom 11. Općih uvjeta je propisano da ako ugovaratelj ne plati dospjelu premiju do ugovorenog roka, niti to učini koja druga zainteresirana osoba, zavod ima pravo raskinuti ugovor, o čemu je zavod obvezan obavijestiti ugovaratelja pisanim putem.

Imajući u vidu prethodno navedene propise, važno je pripaziti je li vas zavod obavijestio preporučenim pismom o tome da premiju morate platiti, odnosno da je premija dospjela. Ako vas je zavod obavijestio o tome, a vi niste platili premiju, tada je ugovor o dopunskom osiguranju prestao po samom zakonu nakon isteka roka od trideset dana. Nakon što je ugovor o dopunskom osiguranju prestao od tada niste obvezni platiti niti zavod od vas može zahtijevati da platite premiju, odnosno dug.

Također, bitno je znati i je li vas zavod pisanim putem obavijestio da raskida ugovor sukladno Općim uvjetima. Ako vas je obavijestio, tada je ugovor o dopunskom osiguranju raskinut i vi morate platiti premije samo do dana raskida ugovora, a od dana raskida niste obvezni platiti niti zavod od vas može zahtijevati da platite premiju, odnosno dug.

Nažalost, sama činjenica da niste koristili dopunsko zdravstveno osiguranje u tih 8 mjeseci za koje se od vas zahtijeva plaćanje duga nije od utjecaja na osnovanost ili neosnovanost zahtjeva zavoda.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti

Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije

Najpopularnije