Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prava više suvlasnika nekretnine i pisanje oporuke

Smije li se prodavati nekretnina koja ima nekoliko suvlasnika, kako treba izgledati valjana oporuka, kako se riješava problem novčanog duga nakon smrti...

Pitanje: Mama je napisala oporuku (nije potvrđena od javnog bilježnika) vlastoručno po kojoj svakom od unuka (4 unuka) ostavlja po 1/4 stana (suvlasnica je sa 4/6 suvlasništva). Ako po njezinoj smrti netko od 6 suvlasnika stana ili više njih želi stan prodati, mora li dobiti privolu i ostalih suvlasnika; općenito, kakva je mogućnost prodaje takovog stana sa 6 suvlasnika?

Je li pravovaljan zahtjev mame u oporuci da se novčani dug osobe kojoj oporukom ostavlja dio novca, namiri iz novčanih sredstava koje je oporukom ostavila toj osobi-dužniku?

Općenito, kako mora izgledati ta oporuka koje podatke mora sadržavati o osobi koja ju je napisala?

Odgovor: Institut suvlasništva definiran je odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14; u nastavku: „ZV“) te propisuje prava i obveze koje suvlasnici imaju jedni prema drugima te prema trećima u vezi s predmetom svoga suvlasništva.

U slučaju kada neku stvar u vlasništvu ima više osoba tako da svakoj pripada dio tog prava vlasništva, računski određen razmjerno prema cijelom pravu vlasništva te stvari, tada govorimo o suvlasništvu, a oni dijelovi prava vlasništva koji im pripadaju su njihovi suvlasnički dijelovi. U takvoj situaciji uzima se da je stvar pravno razdijeljena na sadržajno jednake dijelove (idealne dijelove), a čija veličina ovisi o veličini suvlasničkog dijela.

Svaki od suvlasnika ovlašten je izvršavati svoje ovlasti glede cijele stvari ako na taj način ne vrijeđa prava ostalih suvlasnika, a plodovi, koristi, troškovi i tereti također se dijele među suvlasnicima razmjerno njihovim suvlasničkim dijelovima.

Svaki suvlasnik smije samostalno raspolagati svojim idealnim dijelom u pravnom prometu, odnosno raspolaže svojim suvlasničkim dijelom po pravilima koja vrijede za vlasnikova raspolaganja stvarima, ako se time ne dira u tuđa prava. Kada suvlasnik prodaje svoj dio, ostali suvlasnici nemaju pravo prvokupa, osim ako im to pravo ne pripada po posebnom pravnom temelju (ugovoru i sl.).

Člankom 48. ZV-a, propisano je da suvlasnik može svoje pravo na razvrgnuće ostvarivati zahtijevajući ga potpuno ili pak samo djelomično, i to što se tiče suvlasnika s kojima se dijeli ili pak što se tiče stvari i prava glede kojih se suvlasništvo razvrgava.

Pravo na razvrgnuće suvlasnik može ostvariti u sporazumu sa svim suvlasnicima s kojima razvrgava suvlasništvo (dobrovoljno razvrgnuće) ili putem suda (sudsko razvrgnuće). Kad se provodi sudsko razvrgnuće, sud odlučuje u izvanparničnom postupku.

Sukladno članku 51. ZV-a, suvlasnik ima pravo na razvrgnuće isplatom ako je to posebno određeno zakonom ili pravnim poslom, ili ako učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog, pa će sud odrediti da mu pripadne stvar u cijelosti, a da on ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova u roku koji će sud odrediti prema okolnostima.

Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju svaki od 6 suvlasnika može raspolagati samo svojim idealnim dijelom i to ako time ne dira u prava ostalih suvlasnika. To znači da jedan suvlasnik ne može prodati stan, jer bi time vrijeđao prava ostalih suvlasnika. Svaki od suvlasnika može ostvariti pravo na razvrgnuće, dobrovoljno ili putem suda, te ima pravo na razvrgnuće isplatom pod prethodno navedenim uvjetima, a u slučaju razvrgnuća isplatom sud će odrediti da tom suvlasniku pripada nekretnina u cijelosti, a da on mora ostalim suvlasnicima, u roku koji odredi sud, isplatiti vrijednost njihovih dijelova.

Sadržaj oporuke propisan je Zakonom o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19; u nastavku: „ZN“).

Člankom 30. ZN-a, propisano je da je oporuka valjana ako ju je oporučitelj vlastoručno napisao i ako ju je potpisao. Za valjanost vlastoručne oporuke nije nužno, ali je korisno, da su u njoj naznačeni mjesto i datum kad je sastavljena.

Ostavitelj je ovlašten za slučaj smrti oporukom raspolagati svime čime je bio ovlašten raspolagati i za života. Oporučitelj može oporukom proizvesti iste pravne učinke koje je mogao i za života jednostranim očitovanjem svoje volje.

Sukladno članku 47. ZN-a, oporučitelj može opteretiti nekom dužnosti osobu kojoj ostavlja neku korist iz ostavine (nalog). On može u pojedinim oporučnim odredbama odrediti uvjete ili rokove.

Dakle, Vaša majka, može opteretiti dužnosti osobu kojoj oporukom ostavlja dio svoga nasljedstva.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti

Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije

Najpopularnije