Pitanje: Poštovani, redovito plaćam uzdržavanje za devetogodišnje dijete. Sada bih želio povećati taj iznos uzdržavanja, što sam i predložio majci. Moramo li imati pisani sporazum o povećanju iznosa alimentacije ovjeren kod javnog bilježnika i moramo li taj sporazum slati u Centar za socijalnu skrb i na sud? Hvala unaprijed.

Odgovor: Obiteljskim zakonom (NN 103/15; u nastavku: „ObZ“) propisano je da se uzdržavanje određuje odlukom suda, sporazumom koji potvrđuje sud ili planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (u nastavku: „Plan“).

Ako želite, možete svome djetetu, bez poduzimanja bilo kakvih službenih radnji, plaćati iznos koji je viši od iznosa uzdržavanja koji je utvrđen dosadašnjim Planom, dakle možete plaćati željeni iznos, ali je važno da taj iznos ne bude manji od iznosa koji je utvrđen Planom.

U slučaju da formalno želite promijeniti visinu iznosa uzdržavanja potrebno je ispuniti obrazac Plana koji možete pronaći na stranici Centra za socijalnu skrb (u nastavku: CZSS): http://www.czss-zagreb.hr/obrasci.

Plan je pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi u okolnostima u kojima roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici kojim se, između ostalog, uređuje visina iznosa uzdržavanja.

Plan u kojem ćete navesti novu visinu iznosa uzdržavanja možete sastaviti samostalno (majka djeteta i Vi), u postupku obveznog savjetovanja ili u postupku obiteljske medijacije pred nadležnim CZSS. Ako je novi Plan sastavljen u postupku obveznog savjetovanja, po okončanju obveznog savjetovanja CZSS dužan je sastaviti Izvješće o istom.

Kako bi Plan stekao svojstvo ovršne isprave, potrebno je podnijeti nadležnom sudu Prijedlog za izmjenu Plana uz koji treba priložiti Plan te Izvješće CZSS o provedenom obveznom savjetovanju. U izvanparničnom postupku sud će izvršiti provjeru sadržaja kako bi mogao odobriti Plan.

Sud donosi Rješenje kojim odobrava Plan te ga po pravomoćnosti dostavlja nadležnom CZSS, a koji je dužan voditi očevidnik svih odluka i sudskih nagodbi o uzdržavanju maloljetnog djeteta.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti

Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.