Pitanje:Poštovana, sud je dodijelio visinu alimentacije 2200 kn za djecu i da ex sudjeluje uz to u obavezama za djecu npr. za knjige za školu, vrtić... Tada je ex bio nezaposlen i radio je na crno. On je sam rekao da bi to plaćao. U međuvremenu je otvorio svoju firmu i rekao je da se prijavio na minimalac da ne bi morao davati više novaca za djecu i više ne sudjeluje u njihovim obavezama, već samo uplati visinu alimentacije. Znam od prije koliko on zarađuje, jer većinu stvari ne prijavi, a dnevno zna zaraditi novac koji daje za alimentaciju.

Na poslu imam aneks ugovora o radu i za vrijeme trajanja aneksa plaća mi je 7500 kn jer su djeca prijavljena na mene, ako mi ne produže aneks, plaća mi pada na 4500 kn. Mislim podići kredit da riješim stambeno pitanje za mene i djecu jer već 2 godine živimo s mojom bakom. On je preko veze saznao moju visinu plaće i stalno se prijeti da imam prevelika primanja i da nije dužan plaćati ništa.Moje pitanje je mogu li što poduzeti vezano za to što više ne sudjeluje u obavezama za djecu, iako tako stoji u odluci suda? Djeca imaju 5 i 7 godina. Starija ide u osnovnu školu, a mlađa će ići sljedeće godine. Konstantno imam neke troškove vezane za djecu od plaćanja treninga takwandoo, izleta u školi/vrtiću, kupovinu knjiga, a uz to djeca ne idu u školu i vrtić u mjestu gdje živimo već ih vozim tamo gdje je on inzistirao da idu.

Odgovor: Obiteljski zakon propisuje obvezu uzdržavanja malodobnog djeteta i način određivanja visine novčanog iznosa koju je roditelj koji ne živi s djetetom dužan podmirivati. Visina novčanog iznosa ovisi o ukupnim mogućnostima roditelja obveznika uzdržavanja. Odredbom članka 311. trenutno važećeg Obiteljskog zakona propisano da ukupne materijalne potrebe djeteta sud utvrđuje u parničnom postupku, a iste se odnose na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta, a određuju se prema životnom standardu roditelja koji ima obvezu plaćanja uzdržavanja.

Međutim, kako život donosi stalne promjene, tako nije rijedak slučaj i da se ukupne mogućnosti roditelja obveznika uzdržavanja i potrebe djeteta s vremenom promijene. Kada je roditelj u mogućnosti sudjelovati u uzdržavanju većim iznosom od onog određenog u sudskom postupku, navedeno je potrebno utvrditi u izvanparničnom postupku, jednako kao i kada se materijalne potrebe djeteta s vremenom povećaju.

Minimalni novčani iznos koji je roditelj dužan platiti određuje se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u Republici Hrvatskoj. Međutim, kod istraživanja platežnih mogućnosti roditelja, u obzir ne dolazi samo njegova plaća, već svi njegovi prihodi te moguća pokretna i nepokretna imovina. Naime, ministar nadležan za poslove socijalne skrbi jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine, odlukom određuje tablice o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.

Postupak utvrđivanja povećanja iznosa uzdržavanja pokreće se prijedlogom za povećanje iznosa uzdržavanja, a prilikom odlučivanja o povećanju iznosa uzdržavanja sud ima sve mogućnosti utvrđenja kao i kod obveze utvrđivanja obveze uzdržavanja. Odluku o povećanju iznosa uzdržavanja sud donosi u obliku presude te određuje dan od kojega povećani iznos uzdržavanja treba početi plaćati.

Nadalje, roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i nije plaćao uzdržavanje za svoje maloljetno dijete dužan je isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje od nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe. Smatra se da je obveza uzdržavanja za pojedini mjesec nastala krajem mjeseca za koji je uzdržavanje trebalo dati, a u visini propisanoj obiteljskim zakonom.

Obveznik uzdržavanja mora moći dokazati da je potreban iznos uzdržavanja zbilja i uplatio. Uplata se može dokazati izvatkom iz žiro računa, potvrdom o uplati iznosa na blagajni banke ili druge financijske institucije, priznanicom, potpisanom izjavom suprotne strane o primitku dugovanog novčanog iznosa (tj. "primio: potpis i datum") i sl. Navedeno se kao takvo uvijek može pružiti sudu kao tzv. vjerodostojan dokaz. U slučaju nepostojanja navedenoga, smatra se da uplata nikada nije izvršena, slijedom čega je obveznik davanja uzdržavanja pao u zakašnjenje i drugi roditelj, u ime djeteta, ima pravo pokrenuti postupak prisilne naplate dospjelih potraživanja.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornostiNavedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.