Ako se sjetite svoga djetinjstva primjetit ćete da je gomilanje igračaka navika modernog doba. Osim toga, dijete će se uz toliku količnu stvari samo zbuniti, njegova će pažnja lutati od jedne igračke do druge, bez mogućnosti duže koncentacije na jednu igračku ili na jednu igru.

Razina razvoja djeteta, djetetov interes za igračku, dostupnost igračke i utjecaj kulturoloških uvjerenja, ključni su čimbenici koji pomažu u odabiru igračaka. Uključivanje pravih igračaka u ranoj dobi može pomoći u razvoju i, prema tome, smanjiti šanse za kašnjenje u razvoju.

Igračke mogu potaknuti razvoj u nekoliko domena, kao što su spoznaja, društvene vještine, te fine i grube motoričke vještine. Igračke koje uključuju više dijelova, razne boje i teksture nude najraznovrsniju i najkvalitetniju igru.

Istraživači napominju da manje igračaka omogućuje dublju, sofisticiraniju igru, zbog mogućnosti da se postane kreativan sa svakim predmetom u okruženju, što znači da će manja količina igračaka potaknuti dječju maštu i kreativnost.

Kada dijete ima previše igračaka
Shutterstock 

Raznolikost načina na koje se dijete igra s jednom igračkom, odražava percepciju, spoznaju, motoričku koordinaciju i ideju. S godinama djeca postaju sve sposobija sama pokrenuti igru te počinju povećavati kreativnost i sofisticiranost.

Koliko god pojedine igračke mogu promicati bogatu interakciju i podržavati razvoj, obilje igračaka u okruženju može stvoriti distrakciju. Vrlo je važna i reorganizacija igračaka što znači da igračke ne treba bacati već ih rotirati. Dio igračaka možete pospemiti, a dio ostaviti djetetu za igru. Kada primjetite da se dijete zasitilo postojećih igračaka, dajte mu one koje ste pospremili, a sklonite postojeće.

Istraživači su proveli istraživanje koje je nastojalo utvrditi utječe li broj igračaka u okruženju male djece na kvalitetu njihove igre tako što su pred djecu stavili mnogo igračaka, a kasnije smanjili količininu na tek nekolicinu. Tim eksperimentom potvrđena je hipoteza da manji broj igračaka u dječjem okruženju poboljšava kvalitetu igre.