Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rađanje u inozemstvu

Korisnica marija pita koja je procedura ako se dijete rodi u inozemstvu, a oba roditelja su hrvatski državljani. Odgovor daje naša pravnica Nataša Novaković.

Korisnica marija pita:

Koja je procedura prijave djeteta koje je rođeno u inozemstvu, roditelji imaju hrvatsko državljanstvo?

Odgovor pravnice

Upis činjenice rođenja hrvatskog državljana nastale u inozemstvu obavlja se na temelju izvatka iz državne matice inozemnog tijela. Ovaj izvadak dužna je podnijeti stranka, dakle vi, ako međunarodnim ugovorom nije predviđena obveza inozemnog tijela da izvatke iz državnih matica dostavlja nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj. Ovako prijavljujete dijete ako se sada nalazite u Republici Hrvatskoj (pročitajte i tekst “Obveze roditelja nakon rođenja djeteta”).

Isto tako, upis rođenja djeteta, hrvatskog državljanina, u inozemstvu možete obaviti u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u državi u kojoj ste rodili.

Naime, ako je barem jedan od roditelja u vrijeme djetetovog rođenja hrvatski državljanin i dijete nije napunilo 18 godina života, dijete može steći hrvatsko državljanstvo prirođenjem, na način da se putem Veleposlanstva zatraži upis rođenja djeteta u maticu rođenih prema mjestu posljednjeg prebivališta roditelja u Republici Hrvatskoj, odnosno u centralnu evidenciju Grada Zagreba, ukoliko niti jedan od roditelja koji su hrvatski državljani nisu imali prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Za upis u većini Veleposlanstava potrebno je dostaviti:

  • popunjenu i potpisanu tiskanicu prijave upisa,
  • domovnice roditelja, ovjerene kopije,
  • putovnice roditelja, ovjerene kopije,
  • original stranog IMR- izvatka iz matice rođenih za dijete.

Važno:

Kopije domovnica i putovnica roditelja moraju biti ovjerene, kao i strane isprave.

Nakon ovjere IMR djeteta, original IMR-a treba prevesti kod ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik i prijevod također ovjeriti.

Nataša Novaković je rođena 1975. u Zagrebu, završila je VII Opću gimnaziju i Pravni fakultet, te nakon diplome (diplomski rad na temu izvanbračne zajednice hm) započela raditi kao odvjetnički vježbenik. Nakon položenog pravosudnog ispita ostaje u odvjetništvu još godinu i pol, nakon čega shvaća da to nije za nju i odlazi raditi u banku. No nakon 6 mjeseci shvaća da niti to nije dovoljno zanimljivo i prelazi u Ured Vlade RH za socijalno partnerstvo gdje stječe mnoga iskustva no zbog male plaće (državna služba je stvarno podplaćena) prelazi na posao na kojem se i trenutno nalazi u Hrvatsku udrugu poslodavaca. Trenutno je na rodiljnom dopustu pa otud i zanimanje za ovu temu.

Najnovije

Najpopularnije